Author Archives: admin

Peeter Toominga ülevaatenäitus “Mees valgel hobusel” Kuusalu rahvamajas

28. augustist septembri lõpuni on Kuusalu Rahvamajas näha ülevaatenäitust “Mees valgel hobusel” Eesti fotograafialegendi  Peeter Toominga loomingut

Näitus avatud rahvamaja lahtiolekuaegadel või eelneval kokkuleppel tel:53338379 Ulvi Rand

Naise portree

Fotograafi ja filmioperaatori Peeter Toominga “visuaalne käekiri” lähtub tungist oma kaadreid “subjektiveerida” optiliste, geomeetriliste või tonaalsete distorsioonide abil. Enamasti toimus see lainurkoptika ja spektraalfiltrite kasutamisega – tulemuseks kujutise perspektiivi jõuline muutmine ja pildi osade vahel “ebaloogilise” suurusvahekorraga koosluste loomine. Märgatav on iseäralikult järjekindlat poolehoidu suurte süngete ja väga tõsi-mustade pindade suhtes; samuti leidub midagi väga “Toomingalikku” ka tema pildiobjektide kontuurides. Talumajade raskelt looklevaid katuseid, töntsakaid puid, kivirahne või lopsakad pilvekooslusi ümbritseb neid tuttav pahklik äärisjoon. Tihti kultustas Tooming kaamera või käsitöö abil ka rebenenud ja kärisenud vorme. Toominga sellised pildid mõjusid painavalt sakraalsete- ning tõsistena; neist kiirgas raskepärast eskistentsialismi ning painavat usku, et Olemine kõige üldisemas tähenduses kätkeb endas mingeid salapäraseid varjatud tõdesid.

Hoopis teisiti on loominguliselt artikuleeritud Toominga kontseptuaalsed fotod. Ideenäitustega “Ühe Päeva Lugu”(1977), “Teekond Tartust Viljandi”(1986) ja “55 Aastat Hiljem” (1992; algversioon “50 Aastat Hiljem”, 1987) tõi Tooming Eesti fotosse meil varem üsna praktiseerimata autorisuhte: fotograaf-kui-provokaator. Meenutagem, et näitusel “Teekond Tartust Viljandisse” eksponeeritud fotod olid pildistatud “lohakalt” kiiresti sõitva auto akendest möödavuhisevat ümbrust markeerides – või siis markantse koosluse “Ühe päeva lugu” omad kujutasid modelli, kellegi fotograaf koos mööda maanteed sõitis ja keda pildistati täpselt saja erineva kilomeetriposti juures (15-115km). Toominga kontseptuaalse fotograafia tipuks on peetud “Fotorondot”, mis kujutab Peetri kaasaegseid maainimesi umbes saja aasta vanuse maalitud stuudiotausta ees ja mille olemuseks on etnograafilise fotograafia uuendamine.

Iseäranis intrigeerivaks võib aga pidada just Toominga viimast suuremat kontseptuaalset tööd “55 aastat hiljem”. See “võrdleva fotograafia” traditsiooni kuuluv töö, kujutab endast ühest-samast võttepunktist 55 aastase vahega tehtud 2 fotot – mida esitatakse paaridena. “Enne-ja-nüüd” koosluste üks paariline pärineb aastast 1937 ja on tehtud postkaardipiltnik Carl Sarap’i poolt. Teise paarilise pildistas samast kohast 55 aastat hiljem Tooming. Just see töö oli ilmselgelt Peetri loominguliselt suurim panus kogu Eesti kunstiajalukku, seda enam et siin võrreldi visuaalselt keskkonda Eesti Vabariigi ajal ja N.Liidu lõpufaasis (pm.1992). Nõnda ei pruugigi võrdluse looja piltidele omapoolseid seletusi sootusks lisada – ometi on sõnum etteplaneeritav, sest mängides “vaikimisi” eelteadmistega muudetakse vaataja kaasosaliseks ja leidjaks, hindajaks ja järeldajaks. Tooming mängis selles fotokoosluses koguni topelt: “vastutuse” valiku ees delegeeris ta Sarapile ja vastutuse järelduste ees veeretas vaatajale.

Peeter Toominga loomingu hulka võib lugeda ka TV-fotosaateid, kino-ringvaateid, fotofilme ja kirjutisi, mille peamiseks sihiks on fotode interpreteerimine muude kunstide vahenditega – samuti nende tõlgendamine, propageerimine jm mõtestamine. Kokku peaaegu 1000-s ajakirjanduses avaldatud artiklis tegi Peeter sedasama nii meelelahutuslikult kui akadeemiliselt. Peeter Tooming oli fotomuuseumi asutamise initsiaator, konverentside korraldaja, loominguliste stiimulsüsteemide looja (fotopreemiad) jpm. Omalt poolt loodame, et oleme suutnud täiendada Peetri unistusi rahvuslikust ülikooli-tasemel fotoharidusest, akadeemilisest uurimis- ja teadustegevusest fotovaldkonnas, erialase ajakirja asutamisest jpm. Loodetavasti oleme suutnud Toominga tulevikuvisioone täiendada oluliste fotograafia-alaste monograafiate ja kataloogide kirjastamisega, rahvusvaheliste festivalide ja biennaalide korraldamisega, regulaarse erialase suhtlusega kogu maailmas ja uute põlvkondade kasvatamisega. Kui Peeter seda teaks, oleks ta kindlasti õnnelik.

Prof Peeter Linnap, näituse kuraator
Fotograafia osakonna juhataja
Kõrgem Kunstikool Pallas

Tänud:

Käesoleva näituse ja sellega kaasneva raamatu valmimisel tahan tänada Peetri kauaaegset kaasat ja lahutmatut aatekaaslast Sirje Toomingat, kelle ülimalt toetava ja abivalmi suhtumiseta poleks siinne mahukas kokkuvõte teoks saanud. Samavõrd instrumentaalne ning asendamatu oli kaastöö Peeter Ülevainuga – filmioperaatori ja Toominga lähedase kolleegiga filmistuudio “Tallinnfilm” päevilt. Oma panuse andsid Peetri pärandi kokkuvõtete valmimisse Peep Puks, Rein Maran ning Jaak Elling, kes teadvustavad tundlikult/ sügavuti Peetri suurust oma valdkonnas. Toominga monograafia poleks valminud ilma Silver Siku, Kristjan Mõru ja Peeter Tammisto vormistava ja keelelise kaastööta. Autori tänu kuulub Eesti Kultuurkapitalile ja rektor Vallo Nuusti poolt taasloodud Kõrgemale Kunstikoolile Pallas – legendaarsele vaimuelu keskusele mille esimeste väljaannete hulka kuulub Peeter Toominga raamat ning mille esimeste väljapanekute reas võime nautida siinset näitust. Täname Kuusalu Rahvamaja meeskonda, Tõnu Tormist ja Ulvi Randa initsiatiivi ja abi eest näituse eksponeerimisel Kuusalus.

Lauritsapäeva pidustused 9.08-11.08.2019 Kuusalus

LAURITSAPÄEVA PIDUSTUSED 2019
KUUSALUS

Reedel, 9. augustil
21.00 Musitseerib ansambel Heinavanker Kuusalu kirikus
Laupäeval, 10. augustil
10.00 LAURITSAPÄEVA VÕISTKONDLIK TENNISETURNIIR Kuusalu tenniseväljakutel www.kuusalutennis.ee
11.00 riitus ja kontsert Lüü-Türr esituses Kuusalus Lauritsakivi juures. Estlander MTÜ ja Isade Meel MTÜ eestvedamisel.
12.00 tseremoonia Kuusalus Vabadussõja ausamba juures, rahvarongkäik läbi Kuusalu aleviku, rahvapidustused Kuusalu Lauritsa palliplatsil.
12.00 LAURITSAPÄEVA LAAT. Müüjate registreerimine 5348 5118 või tiiu05@hot.ee
LAURITSAPÄEVA KOHVIKUTEPÄEV. Kohvikute registreerimine 526 8387, ere.uibo@kuusalu.ee või 5662 4041, katrekaru07@gmail.com
13.00 LAURITSAPÄEVA PIDUSTUSTE AVAMINE
13.30-15.30 Kuusalu valla taidlejate kontsert, tantsuklubi ROSA VERDE tantsijad, õnneloos (5333 8379; kuusalu.rahvamaja@tormis.ee), tegevused lastele, kohvikutepäeva suupistevõistlus jne.
15.30 kohvikutepäeva autasustamine.
16.00 LAURITSAPÄEVA JOOKS LASTELE. Vanuserühmad 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, poiste ja tüdrukute arvestus eraldi.
17.00 FOLKLOORIETENDUS LASTELE „Oli ilus suvepäev…“ Kehra Nukk esituses.
17.00-19.00 LAURITSAPÄEVA JOOKS 5,2 km, lisainfo ilvard.eeriksoo@gmail.com või 5341 4786
Kell 19.00-20.15 KONTSERT külalised Viru Folgilt Shane McGrath (torupill), Patrick Crehan (kitarr) & Micheàl Broderick (tenorbandžo). Hoogsad iiri traditsioonilised viisid kombineeritud inglis- ja iirikeelsete rahvalauludega.
Kell 20.30-23.00 SIMMAN ansambliga KRATT.
Kuusalu kirikus:
18.00 LAURITSAPÄEVA JUMALATEENISTUS, jutlustab Tõnis Tamm Lüganuselt
19.00 professor Hugo Lepnurme vitraažakna avamine, XXXIII rahvusvahelise orelifestivali lõppkontsert
20.00 söömaaeg Kuusalu pastoraadis
Pastoraadis:
14.00-17.30 EESTI KEELE AASTALE PÜHENDATUD EESTI-SOOME KULTUURIKONVERENTS.
Eesti ja Soome kultuurisidemete ning eesti ning soome keeleuurijate koostööd käsitlevate ettekannetega esinevad lektorid Eestist ja Soomest. Laurentsiuse Selts, Emakeele Selts
Pühapäeval, 11. augustil
11.00 JUMALATEENISTUS Kuusalu kirikus
17.00 Helilooja Veljo Tormise sünnikodus Kõrveaial „Tormis Kõrveaial“
alates 17.00 sissepääsu tallu, avatud restoran VALKLA RAND kohvik https://valklarand.ee/
18.00 TARTU SAKSIKOORI KONTSERT “MA TÄNAN SIND…”
Veljo Tormise, Cyrillus Kreek jt. looming.
Kontsert on TASUTA.

Korraldajal on õigus teha programmis muudatusi ja täiendusi lauritsapäeva pidustuste ajakavas.
Info Facebooki lehel Lauritsapäev Kuusalus; info kuusalu.rahvamaja@tormis.ee või 5333 8379

Tormis Kõrveaial 2019 kontsert “Ma tänan sind.” Tartu Saksikoor 11.augustil

Pühapäeval,11.augustil Kõrveaia talu, Aru küla, Kuusalu vald, Harjumaal
“TORMIS KÕRVEAIAL 2019” KONTSERT “MA TÄNAN SIND..”
TARTU SAKSIKOORI ESITUSES
Kell 17 avame sissepääsu Kõrveaiale, avatud Valkla rannarestorani kohvik
Kell 18 KONTSERT “Ma tänan sind..”
KONTSERT ON TASUTA.
Kontserti toetab KULKA, Kuusalu vald, perekond Nurja, Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ.
TARTU SAKSIKOOR TUTVUSTAB KONTSERTI NII:
Kindlasti saab kuulda kontsrdil::
Veljo Tormis – Ingerimaa õhtud – Röntyskä 1,2,3 / Piirileikkilaulu / Liekkulaulu
Veljo Tormis – Jaanikvartett – Tulge Jaaniko tulele / Jaaniku! (Jaani hobu)
Cyrillus Kreek – vaimulikud rahvalaulud (Mu süda, ärka üles / Ma tänan sind, et oled mind… / Õnnis on inimene)
Lood laulupidudelt – Emakeele laul, Põhjamaa jt.
Paar näidet Briti saarte rahvalauludest sealse saksofoniansambli seadetes – Londonderry Air, Amazing Grace
Kuusalu pulmamarss (seade Ott Kask)

Näiteid Tartu Saksikoori salvestustest:

-Ingerimaa õhtuid oleme mänginud ka 2017.a. muusikapäeval 01.10. Siin lingid:
– Piirileikkilaulu https://www.youtube.com/watch?v=K54lbpQ0Ak0&feature=youtu.be
– Liekkulaulu II https://www.youtube.com/watch?v=rd9_F4fe1hY&feature=youtu.be

Tule tulemine 1.-2.juuli Kuusalu vallas

Tule tulemine Kuusalu vallas
Esmaspäev, 1. juuli:
Kell 19.00 tule vastuvõtutseremoonia Anija mõisas – Kuusalu vallavanem võtab Anija vallavanemalt tule vastu. Tuli liigub Anija mõisast läbi Härmakosu küla Kõrveaiale helilooja Veljo Tormise sünnikodusse.
Kell 19.30-22.30 Peotule tervituse teevad Kuusalu valla esindajad, rahvakultuurirühmad (Kuusalu-Rakvere ühendatud meeskoor, KolgaKuusalu kammerkoor, vanaemade tantsurühm Tiiu, Kuusalu pasunakoor, Kergemuusikakoor Hea Tuju Esmaspäev, naislauluansambel Viisiveeretajad. Simman Lahemaa Rahwamuusikutega. „EV100 igas külas“ mälestustahvli kinkimine Kõrveaia talule. Mulgi pudru söömine, avatud puhvet.
Kell 22.15 tulekiirte jagamine kõigile soovijatele, ka neile, kes soovivad viia peotule Kuusalu kultuuriinimeste kalmudele.
Kell 22.30 liigub tulekolonn Kõrveaialt ära, tuli viiakse “puhkama” Kuusalu kirikusse. Kuusalu meeskoor on tulevalves.
Tule kõrvalteekond: kell 23 jõuab üks tulekiir jõuab Salmistu randa, tulekiir viiakse paadiga merele Veljo Tormise viimasesse puhkepaika. Laulab KolgaKuusalu kammerkoor.
Teisipäev, 2. juuli:
Kell 9.45-9.55 Kuusalu kiriku ees signatuuri saatel tule äratus. Kell 9.55-10 tuleteekonna rongkäigu kogunemine.
Kell 10-10.40 tuli liigub Kuusalu kiriku juurest rongkäiguga mööda Kuusalu teed Pihlaka tänava kaudu Laulupeo kuusikuni. Tõrvikut kannavad Kuusalu meeskoor ja Kuusalu KK poistekoor. Laulupeo kuusikus laulupeo 150 mälestusmärgi avamine, laulavad Kuusalu meeskoor ja Kuusalu KK poistekoor.
Kell 10.40 Laulupeo kuusikust pannakse tuli autodele ja liigub läbi Kuusalu küla mööda Vana-Narva mnt Kolga mõisasse.
Kell 11.15-12 Kolga mõisas tuletervitus, Kolga muuseumi näitus „Laulupeo 100 meened“, eksponeeritud ka tänavuse peo meened. Tulekiirte jagamine tantsujuht Maie Oravale, vendade Arno ja Hugo Lepnurme sünnikodusse, Hara külasse. Tulekiiri saavad ka kõik teised soovijad. Esineb Punase Lauliku Klubi. Kolgale “EV100 igas külas” mälestusplaadi üleandmine.
Kell 12 jätkab tulekolonn teekonda Kolga-Pudisoo-Loo-Kuusalu küla-Kiiu mõis. Tulekolonniga liituvad Kolga vabatahtlikud päästjad.
Tule kõrvalteekond: orienteeruvalt kell 13-14 tulekiire toomise kontsert Hara sadamas. Tulekiire võtmine Kolga mõisast kell 12, teekonnal jagatakse tulekiire ka Kolgakülale, sealt edasi Loksa kaudu Hara sadamasse, kus on kontsert. Esinevad meeskoor, rahvatantsuansambel, viiuldajad, on regilaulu ja luuletust, laulu ja esineb noortebänd. Hara sadamast saadetakse tulekiired Juminda ja Pärispea poolsaare küladesse mööda merd paatidega.
Kell 12.30 tuletervitus Kiiu mõisa ees, tervitavad vallavalitsus, vanaemade tantsurühm Tiiu. Kell 13-13.20 tseremoonia Valkla kivi juures. Kuusalu noorkotkad, kodutütred, kaitseliit ja vabatahtlikud päästjad. Tule üle andmine Kuusalu vallalt Jõelähtme vallale.

Segarahvatantsurühm KABUJALAKE meeste pikkkuubede valmistamine ehk Mehed vormi!

Teel tantsupeole! Kuusalu kandi uhked mehed segarahvatantsurühmast KABUJALAKE Harju-Jaani pikk-kuubedega. Meistri, Gitta Truusi teostus. Suur töö on tehtud. Aitäh!
Projekti „ Segarahvatantsurühm KABUJALAKE meeste pikkkuubede valmistamine ehk Mehed vormi!“ toetas KULKA 2000,-euroga, Kuusalu vallavalitsuse toetus kultuuriprojektide taotlusega 1000,-eurot ja Kabujalakeste projekti omaosalus 2100,-
Projekti teostas Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ

KOP projekt “Muusika tegemise lusti täis Kuusalu rahvamaja”

KOP projekt “Muusika tegemise lusti täis Kuusalu rahvamaja”

Veljo Tormise kultuuriseltsi poolt on teostatud projekt “Muusika tegemise lusti täis Kuusalu rahvamaja” mida rahastati Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditest summas 1983,60 eurot. Projekti kogumaksumuseks kujunes 3188,40
KOP projekti omaosalus sai tasutud kultuuriseltsi vahenditest. Projektiga kaasajastati võimalused, et saaks harrastada rahvamajas ansamblimängu. Kultuuriseltsi poole pöördudes on võimalus rentida erinevat helitehnikat.
Projektiga soetatud inventar:
Aktiivkõlarid NOVA IC 12A 2tk
Kondensaator mikrofonid 4tk
Mikrofonidele tuule- ja ilmastikukaitsmed 6tk+6tk
Raadiomikrofonisüsteem EV R300 1tk
CD/MP3/mälukaardikeskus OMNITRONIK 1tk
XLR kaablid
1,5m FM 1tk
5m FM 10tk
7,5m FM 5tk
Ootame meie Kuusalu valla noori nüüd harrastama ansamblimängu ja korraldama noorte pidusid jm. üritusi.

Head muusika tegemise lusti soovides,
Ulvi Rand
projektijuht
Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ
tel:53338379

Fotonäitus “Kuusalu alevik vanadel fotodel” avamine ja ajalooseminar “Kuusalu vald 80” 25.jaanuaril 2019 Kuusalu rahvamajas

Fotonäitus “Kuusalu alevik vanadel fotodel” avamine ja ajalooseminar “Kuusalu vald 80”

25.jaanuaril kell 14 Kuusalu rahvamajas

Reedel, 25. jaanuaril tähistame Kuusalu valla 80. aastapäeva ajalooseminari ning näituse avamisega.

Korraldavad Kolgaküla selts ja Veljo Tormise kultuuriselts, toetab Kuusalu vallavalitsus.

Esialgne kava:

14.00 Näituse “Kuusalu alevik vanadel fotodel” avamine – Sven-Olav Paavel
14.30 Kuusalu aleviku arhitektuurist – Heiki Pärdi
15.00 Kuusalu valla ajaloost – Ott Sandrak
15.30 Kuusalu kihelkonna koolidest – Ulvi Meier
16.00 Kohvipaus
16.30 Kuusalu valla lähiajaloost – endised vallavanemad
18.00 Müstiline mõisnik Eric Stenbock – Meelis Rondo
18.30 Kurikuulus Briti salaluuraja Ronald Seth – Ott Sandrak
19.30 Praegune vallavalitsus. Ekskursioon Kiiu mõisas – Urmas Kirtsi

Kõige aktuaalsem info Facebookist ürituse lehelt: https://www.facebook.com/events/2265895280353026/

„ Kuusalu kogukonnale terviklik heli- ja valgustehnika lahendus Kuusalu rahvamajja“

„ Kuusalu kogukonnale terviklik heli- ja valgustehnika lahendus  Kuusalu rahvamajja“

Projekti rahastati LEADER projekti Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse kaudu. LEADER, Arenduskoda MTÜ, Kuusalu Vallavalitsuse, Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ toel.

Riigihanke 200128 tulemusena osutus projekti tehniliseks teostajaks ProMedia OÜ. Hanke maksimuseks kujunes 45159,60 eurot millest omaosalus 20% summas 9031,92 rahastas Kuusalu vald. Sellest tulenevalt moodustub projekti toetatavaks toetuse summaks 36127,68.

Projekti tehniline teostus ProMedia OÜ

Projekti ellukutsuja Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ

PROJEKTI GALERII: https://www.facebook.com/pg/Kuusalu-Rahvamaja-549261878428972/photos/?tab=album&album_id=2103997566288721

 

 

Kontsert ” Teel Gruusiasse” Kuusalu kk lauljatelt 25.juunil kell 19 Kuusalu rahvamajas

Kontsert ” Teel Gruusiasse” Kuusalu kk lauljatelt

25.juunil kell 19 Kuusalu rahvamajas

Esinevad Kuusalu keskkooli lauljad
Juhatavad Niina ja Taavi Esko
Kontsert on tasuta.
Kontserdil saab annetada laste Gruusia reisi toetuseks.

Kuusalu kk kooriauljate Gruusiasse sõitu toetavad:
Harjumaa Ekspertgrupp KULKA
Kiiu Soon OÜ
Balti Spoon OÜ
Kulinaaria OÜ
Kitman Thulema AS
Kuusalu vald
Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ
Kuusalu Keskkool
Loominguline assotsatsioon Reverence

“Curly Strings 30” Kuusalu rahvamajas 2. septembril kell 18.00

“Curly Strings 30” Kuusalu rahvamajas

2. septembril kell 18.00

“CURLY STRINGS – 30”
Hip-hip hurraa Eesti Vabariik! Elagu Taavet ning tümisegu su bassinoodid pikalt! Südamlikud õnnesoovid ning väledat näpujooksu Villule! Et habe veel halliks ei läheks, Jaan! Rõõmu ja armastust ja heledat häält, Eeva!!

Curly Strings läheb suurele juubelituurile, et kontsertidega kolmekümnes kaunis Eesti külas tähistada EV100 piduaastat ning bändiliikmete 30. sünnipäevi. Tuur jõuab kodumaa mitu korda risti-rästi läbi käia ning selle raames on külades nii väikseid intiimseid ülesastumisi kui ka suuremaid välikontserte. Kas Sinu jaoks tähendab see jalutuskäiku ümber külapoe, üle tüki aja taas kodukandi radade külastust või avastaksid enda jaoks hoopis mõne seninägemata Eestimaa nurga – ootame Sind igal juhul!

KONTSERT KUUSALU RAHVAMAJAS 2. septembril kell 18.00
PILETID MÜÜGIL EELMÜÜGIST 15 ja 12 eurot Kuusalu rahvamajas ja keskkonnas www.ticketer.ee/curly-strings-juubelituur
SAMAL PÄEVAL KUUSALU RAHVAMAJAS 18 ja 15 eurot.
Alla 7-aastased lapsed pääsevad kontserdile tasuta.

Pileteid on võimalik eelmüügist osta siit: www.ticketer.ee/curly-strings-juubelituur
Vaata ka infot Curly Stringsi teiste tegemiste kohta:

www.curlystrings.eeTuur on sündinud koostöös EV100 meeskonnaga ning kontserdid toob küladesse kodumaine Coop Pank.

Kuusalu kontserti toetab Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ