Ajalugu

Ajalugu

Kuusalu rahvamajal on pikk ajalugu. 1905. aastal valmis Kuusalu Karskuse Seltsi „Seeme” seltsimaja. Kuid kuna karskusseltsi süüdistati revolutsioonilises tegevuses ning maja ähvardas põletamine, siis müüs „Seeme” oma vastvalminud maja veel samal aastal Kuusalu Põllumeeste Seltsile.

Seltsimaja kasutasid ka teised Kuusalu ümbruskonna seltsid oma koosolekute, näitemänguõhtute ning pidude korraldamiseks. 1920.-30. aastatel elati aktiivset seltsielu – seltsimajas korraldati mitmesuguseid koolitusi ja kursusi, viidi läbi põllumajandus- ja käsitöönäitusi, tegeleti koorilaulu ning näitemänguharrastusega, samuti rahvatantsuga. Laulukoorid astusid üles pidudel ja kontsertidel. Kuusalu kihelkonnas oli üheks suurimaks pidupäevaks lauritsapäev (10. august). See oli ühteaegu nii kiriklik püha (Kuusalu kiriku kaitsepühak on püha Laurentius) kui ka rahvapidu. Lauritsapäevade kõrval olid suurejoonelised ka kihelkonna laulupäevad.
1930. aastal valmis Põllumeeste Seltsi seltsimajale juurdeehitus suure saali ja näitelava näol.

Teise maailmasõja ajal ja järel Kuusalu seltsielu soikus, uus tegus aeg saabus 1960. aastatel. Siis tegutsesid Kuusalu kultuurimajas meeskoor, naiskoor, puhkpilliorkester, rahvatantsijad, näitering, mees- ja naisansambel, kodu-uurimise ring, Eesti Looduskaitse Seltsi Kuusalu osakond jne.

2005. aastal ehitati PRIA toetusega rahvamajale juurdeehitus, mis oluliselt leevendas ruumikitsikust. Näiteks said uues majaosas omale hubase kooskäimise toa Kuusalu eakad. Rahvamajas korraldab oma kokkusaamisi ning traditsioonilisi pidusid ka Kuusalu Pensionäride Ühendus. Koostöös Kuusalu Valla Külade Ühinguga (asub samuti rahvamajas) korraldatud alates 2001. aastast Kuusalu Kihelkonna Mailaata; 2006. aastal toimus esimene Kuusalu Jõululaat.

Rahvamajas käivad oma proove tegemas paljud huviringid: Kolga-Kuusalu kammerkoor, Kuusalu meeskoor(esimene meeskoor Kuusalus 1867), Kuusalu pasunakoor (esimene puhkpilliorkester Kuusalus 1870), naiskoor „Kadri”, rahvatantsurühm „Kabujalake”, naisrühm „Viimikud”, vanaemaderühm „Tiiu”, noorte folgirühm, Kuusalu näitering, noorte breik- tantsurühm, Kuusalu Laulumemmed ja eakate võimlemisrühm.