Naisrühm Viimikud

Naisrühm “Viimikud”

Juhendaja: Ilme Laagriküll
Proovid: Esmaspäeviti 19:30 Kuusalu Rahvamajas