Kuusalurahava teater


Kuusalurahva Teater

Juhendaja: Tõnu Tamm
Proovid: Teisipäeviti kell 18:00, neljapäeviti kell 18:00 ja pühapäeviti  kell 20,15 Kuusalu Rahvamajas