Ajalugu

Ajalugu

Veljo Tormise Kultuuriselts loodi 1997. aastal. Aktiivsem tegevus algas 2000. aastal, mil tähistati suurejooneliselt Kuusalu valla aukodaniku, helilooja Veljo Tormise 70. sünnipäeva. 2002. aastal sõlmis selts Kuusalu Vallavalitsusega koostöölepingu, võttes enda kanda Kuusalu rahvamaja haldamise, ringide töö koordineerimise ning kultuuriürituste korraldamise. Aastate jooksul on välja kujunenud traditsioonilised üritused – Kuusalu valla Laululapse konkurss, Mihklipäeva perematk, taidlejate talvepidu. Suuremad kultuurisündmused on olnud kihelkonnamängud (näitemängu ja lauluga põimitud kultuuriloolised matkad Kuusalu kihelkonna erinevais paigus), Kolga Karap (karap on kohalikus keeles simman) ning Lauritsapäevade tähistamine.

V. Tormise Kultuuriselts on seadnud oma eesmärgiks hoida, taastada, arendada ja tutvustada Kuusalu kihelkonna vaimset ja materiaalset kultuuripärandit. Oma tegevusega toetab selts kohaliku identiteedi ja rahvuskultuuri püsimist ning aitab väärtustada Kuusalu kihelkonda elukeskkonnana. Selts on välja andnud kaks raamatut: „Mööda maad ja piki randa. Kohajutte Kuusalu kihelkonnast” (2004) ja „Kuusalu rahva elulood. I” (2005). 2005. aastal, kui tähistati Kuusalu rahvamaja 100. tegevusaastat, lasi selts vermida sõled omaaegse, läheduses asuva Uuri küla põllult leitud kihlasõle eeskujul. Korraldatud on ka mitmeid seminaripäevi ja konverentse.

Seltsi eesmärgiks on ka helilooja Veljo Tormise eluloo, tegevuse ja loominguga seotud pärandi hoidmine ja tutvustamine. Tähistatud on helilooja sünnipäevasid, on korrastatud V. Tormise sünnikodu Kõrveaial (koostöös tänaste omanikega); samuti on korraldatud Kõrveaial kontserte.

Selts koordineerib mitmete taidlus- ja huviringide tegevust. Rahvamajas käivad harjutamas Kolga-Kuusalu kammerkoor, Kuusalu meeskoor(esimene meeskoor Kuusalus 1867), Kuusalu pasunakoor (esimene puhkpilliorkester Kuusalus 1870), naiskoor „Kadri”, rahvatantsurühm „Kabujalake”, naisrühm „Viimikud”, vanaemaderühm „Tiiu”, noorte folgirühm, Kuusalu näitering, noorte breik- tantsurühm, Kuusalu Laulumemmed ja eakate võimlemisrühm.